Thoả thuận và Quy định

Thỏa Thuận & Quy Định cho việc sử dụng trang web Dermatix Ultra  được đồng thuận giữa Công Ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang, 18 Bis / 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là "Sang Pharma" hoặc "Nhà cung cấp dịch vụ") và Khách Hàng của Sang Pharma như nhà thuốc hoặc các công ty kinh doanh có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các sản phẩm y tế / dược phẩm theo các luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam (sau đây gọi là "Khách hàng").

Hai bên đồng ý tất cả các điều khoản trong Thỏa Thuận & Quy Định dưới đây.

SỰ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


1. Thông tin, tài liệu, trình chiếu, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản ("Thông tin") liên quan đến các sản phẩm ("Sản phẩm") cung cấp và hiển thị trong hoặc thông qua trang web của ("Website") được cung cấp bởi Sang Pharma hoặc các nhà cung cấp của Sang Pharma ("Nhà cung cấp"), hoặc từ các trang web của nhà cung cấp hoặc các bên khác có liên kết đến trang web ("trang web liên kết") mà Nhà cung cấp dịch vụ không có quyền kiểm soát, trên cơ sở "Như là" và "có sẵn". Sang Pharma không đảm bảo tính chính xác, thỏa đáng, tin cậy và đầy đủ của các thông tin. Sang Pharma từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trên trang web này và các trang web liên kết trong phạm vi cho phép của pháp luật. Sang Pharma không xác nhận bất kỳ nội dung cung cấp từ các trang web liên kết.

2. Sang Pharma KHÔNG cung cấp và TỪ CHỐI bất kỳ sự ngụ ý, diễn giải hay bảo đảm pháp luật liên quan đến thông tin hoặc sản phẩm hoặc các dịch vụ đặt hàng trực tuyến được cung cấp từ trang web ("Dịch vụ đặt hàng trực tuyến") đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn trong việc bảo đảm không vi phạm các quyền của bên thứ ba về sở hữu, khả năng bán hàng, thỏa mãn chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không gián đoạn truy cập hoặc truyền tải liên tục và không bị nhiễm virus máy tính.

3. Sang Pharma sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ truy cập, sử dụng, gián đoạn trong việc truy cập hoặc sủ dụng, không thể truy cập hay sử dụng trang web hoặc các trang web liên kết, dịch vụ đặt hàng trực tuyến hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến, hoặc việc dựa vào nội dung hoặc sản phẩm hiển thị trên trang web hoặc các trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại hay mất mát dù trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại do hâu quả hay thiệt hại kinh tế.

4. Liên quan đến hệ thống thanh toán trực tuyến, trong phạm vi pháp luật cho phép, Sang Pharma sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại gián tiếp và do hậu quả) cho Khách hàng do (i) giao dịch không thành công, sự chậm trễ, gián đoạn, đình chỉ hoặc hạn chế làm ảnh hưởng đến thanh toán trực tuyến của Khách hàng; (Ii) bất kỳ lỗi, trục trặc, không hoạt động của cơ chế thanh toán ngân hàng của Khách hàng; hoặc (iii) các vấn đề khác phát sinh hoặc có liên quan đến hệ thống thanh toán trực tuyến.

5. Sang Pharma sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trì hoãn hay chậm trễ trong hoạt động và giao hàng dù trực tiếp hay gián tiếp do khách quan tự nhiên hay nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn đường truyền Internet, thiết bị máy tính, thiết bị viễn thông hoặc các thiết bị khác không hoạt động, cúp điện, đình công, tranh chấp lao động, tình trạng thiếu nhân công hoặc vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cháy nổ, thiên tai hoặc tri hoãn hay gây nên do các bên thứ ba.

6. Không có thông tin nào trong trang Web được coi là có ý định hoặc được hiểu là hoặc được xem như là sự xác nhận, phê duyệt hoặc đề nghị của Sang Pharma đối với bất kỳ sản phẩm nào.

7. Trong bất kỳ tình huống nào, Sang Pharma sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng cho bất kỳ số tiền vượt quá tổng số tiền của đơn hàng mà Khách hàng thanh toán.

KHÔNG TƯ VẤN


8. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng không có thông tin nào hiển thị hoặc cung cấp hoặc được truy cập từ trang web được coi là có ý định hoặc được hiểu là hay được xem như là những lời khuyên cụ thể hoặc là đề xuất cho Khách hàng, và Khách hàng không nên dựa vào trang web theo như nêu trên. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ chỉ dựa vào những lời khuyên của bác sĩ với Khách hàng liên quan đến việc sử dụng bất kỳ sản phẩm y tế và sức khỏe.
9. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin hiển thị hoặc cung cấp hoặc được truy cập từ trang web để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc để đề phòng các vấn đề về sức khỏe.

ĐẶT HÀNG THEO TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG


10. Khách hàng phải đang là Khách hàng hiện tại của Sang Pharma và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các sản phẩm y tế, dược phẩm theo các luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, và hạn chế người khác truy cập vào máy tính của mình sau khi đăng nhập vào trang web. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra và đơn hàng đặt bằng tài khoản và mật khẩu của Khách hàng.
11. Sang Pharma bảo lưu quyền được từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, và hủy bỏ đơn đặt hàng theo quyết định của Sang Pharma
12. Sang Pharma bảo lưu quyền được hủy bỏ đơn đặt hàng của Khách Hàng mà chúng tôi đã chấp nhận hay gửi thư xác nhận, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

a. Sang Pharma xem xét theo đánh giá của mình rằng đơn hàng là không đáng tin cậy sau khi kiểm tra thông tin và các giao dịch của Khách hang.

 

b. Sang Pharma không thể liên lạc với Khách hàng để xác nhận giao dịch hoặc thời gian giao hàng hợp lý.

 

c. Sản phẩm không có sẵn do các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như: Sản phẩm hết hàng, hệ thống tồn kho ngưng hoạt động, không có hàng từ các nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, thu hồi sản phẩm theo yêu cầu của các nhà cung cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền, hoặc vì các lý do an toàn khác.

 

d. Có lỗi, sai sót, sự thiếu chính xác rõ ràng liên quan đến sản phẩm hay giá bán trên trang web.THÔNG TIN SẢN PHẨM


13. Theo từng thời điểm, Sang Pharma có thể thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật và / hoặc gỡ bỏ giá của sản phẩm hoặc các thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp như vậy, giá cả và các thông tin sẽ có hiệu lực ngay sau khi hiển thị trên trang web, trừ khi là do lỗi hay sai sót về kỹ thuật hay biên tập ví dụ như xảy ra trong quá trình sao chép và truyền dữ liệu.

THANH TOÁN


14. Sang Pharma chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, thanh toán khi giao hàng các sản phẩm đã đặt hàng.
Đối với đơn hàng trả tiền trước (prepaid), nhân viên công nợ sẽ thông báo Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao theo lịch giao hàng khi công ty chúng tôi nhận được tiền thanh toán của quý khách.
Đối với đơn hàng tiền liền trên hai chục triệu đồng, chúng tôi yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng theo luật thuế. Đơn hàng sẽ được giao theo lịch giao hàng khi công ty chúng tôi nhận được tiền thanh toán của quý khách.
Theo từng thời điểm, Sang Pharma có thể thay đổi các phương thức thanh toán, và sẽ thông báo trên trang web đến Khách hàng khi có những thay đổi đó.

GIAO HÀNG


15. Sang Pharma chỉ giao hàng đến các khu vực mà Sang Pharma có tuyến giao hàng tại Việt Nam.
16. Các dịch vụ giao hàng sẽ được cung cấp theo lịch giao hàng như đã nêu trên trang web. Sang Pharma bảo lưu quyền thay đổi lịch trình giao hàng mà không cần thông báo trước.
17. Khách hàng phải thông báo cho Sang Pharma bất cứ thay đổi hoặc chỉnh sửa về địa chỉ giao hàng của Khách hàng ngay lập tức. Sang Pharma có thể không giao hàng theo lịch giao hàng ban đầu nếu địa chỉ giao hàng được thay đổi hoặc sửa chữa sau khi đặt hàng. Phí giao hàng bổ sung có thể được phát sinh nếu sản phẩm đã giao tới địa chỉ sai do Khách hàng cung cấp.
18. Khách hàng phải đảm bảo có mặt tại thời điểm giao hàng tại địa chỉ giao hàng để nhận được sản phẩm và thanh toán (nếu việc thanh toán được thực hiện khi giao hàng). Nếu Khách hàng không có mặt, Sang Pharma sẽ cố gắng giao hàng tại một thời điểm khác, nhưng có thể phát sinh một khoản phí giao hàng bổ sung.
19. Sang Pharma không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do giao hàng chậm của Sang Pharma vì bất kỳ lý do. Khách hàng không được hủy đơn hàng do giao hàng trễ.

TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN


20. Đôi khi sản phẩm có thể không giống hệt như các hình ảnh hoặc hình chụp sản phẩm được thể hiện trên trang web. Sang Pharma không chấp nhận trả hàng hoặc hoàn tiền chỉ vì lý do sự khác biệt về bên ngoài như vậy của sản phẩm.
21. Sang Pharma sẽ sắp xếp cho việc trả hàng trong các trường hợp sau đây nếu Khách hàng báo cho chúng tôi ngay khi giao hàng, Khách hàng gởi email tới Trung tâm Phản hồi Khách hàng vncrc@zuelligpharma.com hoặc gọi số điện thoại hỗ trợ miễn phí của chúng tôi 1800 555 558 – và bấm phím số 3 :

a. Nếu bất kỳ sản phẩm được giao trong tình trạng hư hỏng hoặc bị thiếu sản phẩm, tùy theo lựa chọn của Khách hàng, Sang Pharma sẽ, hoặc là giao lại sản phẩm cho Khách hàng (và đổi hàng đối với các sản phẩm bị hư hỏng nếu có) mà không phát sinh thêm chi phí hoặc hoàn trả số tiền trên hóa đơn của các sản phẩm này cho Khách hàng.

 

b. Nếu bất kỳ sản phẩm được giao nào sai so với sản phẩm mà Khách hàng đã đặt, Sang Pharma sẽ thu lại sản phẩm sai giao trong tình trạng nguyên vẹn, và tùy theo lựa chọn của Khách hàng, hoặc là giao lại sản phẩm chính xác cho Khách hàng mà không phát sinh thêm chi phí hoặc hoàn trả lại số tiền trên hóa đơn của sản phẩm đó cho Khách hàng.

 

c. Nếu bất kỳ sản phẩm không nằm trong đơn hàng ban đầu của Khách hàng được giao do nhầm lẫn, Sang Pharma bảo lưu quyền được thu hồi lại các sản phẩm này trong tình trạng nguyên vẹn từ Khách hàng.

 

d. Nếu Khách hàng bị tính tiền nhiều hơn số tiền thanh toán đúng của đơn hàng, Sang Pharma sẽ hoàn lại phần dư ra.

 

e. Nếu Khách hàng bị tính tiền ít hơn số tiền thanh toán đúng của đơn hàng, Sang Pharma sẽ thu thêm Khách Hàng phần còn thiếu.


22. Sản phẩm đổi sẽ được giao trong thời gian sớm nhất sau khi Khách hàng đã yêu cầu đổi sản phẩm theo các điều khoản của Thỏa Thuận và Quy Định.

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU


23. Các bản quyền và thương hiệu của sản phẩm và nội dung trang web bao gồm biểu tượng, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, dữ liệu, phần mềm, việc biên tập và sắp xếp lại ("Nội dung") thuộc về Sang Pharma hoặc nhà cung cấp của Sang Pharma. Khách hàng không được phép và không có quyền sử dụng mọi hiển thị hoặc bất kỳ tài liệu có bản quyền, thương hiệu có chủ sở hữu đã đưa lên trang web, dù bằng bất cứ hình thức nào.
24. Khách hàng không được sao chép hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc bất kỳ phần nào của nội dung trong trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại hoặc tác giả của nội dung tương ứng.

QUYỀN SỬ DỤNG


25. Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về mọi hành vi hay thiếu sót của mình, bao gồm việc cung cấp thông tin khi đặt hàng.
26. Khi truy cập hoặc sử dụng trang web, Khách hàng không có quyền hoặc thẩm quyền, và đồng ý không:

a. làm giả hay sai lệch danh tính của một Khách Hàng hoặc người sử dụng khác để sử dụng trang web.

 

b. gây trở ngại đến việc sử dụng và hưởng thụ dịch vụ đặt hàng trực tuyến hoặc trang web của một Khách Hàng hoặc người sử dụng khác.

 

c. cố tình truy cập trái phép vào trang web hoặc các tài khoản khác, các hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với trang web.

 

d. tải về, sao chép, đăng lại, phân phối lại, tái sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung hoặc trang web ngoại trừ việc xem trang web;

 

e. tái định dạng, điều chỉnh, hoặc đính kèm bất kỳ phần nào của nội dung hoặc trang web vào một trang web khác hoặc cho bất kỳ mục đích gì;

 

f. thay đổi nội dung để tạo nên một phiên bản nội dung khác;

 

g. tạo liên kết đến trang web để Khách hàng hoặc người khác sử dụng vì mục đích thương mại;

 

h. tiếp nhận hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc một phần nội dung để Khách hàng hoặc người khác sử dụng vì mục đích thương mại ;

 

i. thu thập, tập hợp, trích xuất bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các địa chỉ email, tên tài khoản, mật khẩu, liên hệ và thông tin cá nhân từ website. Khách hàng không có quyền hoặc hưởng lợi từ thông tin, chiết xuất dữ liệu, phần mềm, công cụ hoặc những nguồn thông tin khác;

 

j. truy cập vào trang web hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến đặt hàng không vì mục đích của chính cá nhân Khách hàng;

 

k. truy cập vào trang web hoặc sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến trái phép làm tổn hại, phá hỏng, gây trở ngại đối với các chức năng của trang web hoặc dịch vụ của Sang Pharma;

 

l. lan truyền hoặc tải lên trang web các tài liệu có chứa virus hay chương trình làm hư hỏng, vô hiệu hóa, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của trang web hoặc bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông có liên quan.

 

Bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa Thuận và Quy Định ở đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập trang web và sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến của Khách hàng.


27. Sang Pharma bảo lưu quyền yêu cầu Khách hàng xóa tất cả liên kết đến đến trang web hoặc sử dụng trái phép các nội dung trên Internet, hoặc ngừng sử dụng thông tin hoặc dữ liệu trích xuất hoặc lấy phần mềm hoặc các công cụ trên trang web. Nếu có, Khách hàng phải xóa ngay liên kết, nội dung như vậy, và chấm dứt việc sử dụng thông tin hoặc dữ liệu như trích xuất hoặc phần mềm hoặc công cụ sau khi nhận được yêu cầu của Sang Pharma.

BỒI THƯỜNG


28. Khách hàng đồng ý bồi thường cho Sang Pharma bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh trong bất kỳ hành động phát sinh từ hoặc ngẫu nhiên sử dụng trái phép trang Web, dịch vụ đặt hàng trực tuyến hoặc vi phạm các Thỏa Thuận và Quy Định ở đây.
29. Khách hàng đồng ý nhận thông tin từ Sang Pharmai thông qua email, điện thoại di động / điện thoại mà Khách hàng cung cấp. Khách hàng đồng ý nhận thông tin từ Sang Pharma, thông tin này được xem như thông báo đến Khách hàng bằng email, hay thông báo để trên trang web, ngoài những hình thức dịch vụ được cho phép của các luật hiện hành.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ


30.1 Thu thập và sử dụng
Khách hàng cần cung cấp một số thông tin cá nhân bắt buộc để mở một tài khoản sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến ("Dịch vụ đặt hàng trực tuyến") tại trang web của Sang Pharma ("trang web"). Có một số thông tin không bắt buộc mà Khách Hàng có thể cung cấp tùy ý Khách Hàng. Sau đây các thông tin cá nhân ở trên sẽ được gọi là Thông Tin Cá Nhân.
Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của mình và hạn chế người khác truy cập vào máy tính của mình sau khi đăng nhập vào trang web. Sang Pharma không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ truy cập trái phép Thông Tin Cá Nhân do Khách hàng không bảo mật mật khẩu hoặc không ngăn chặn người truy cập vào máy tính của Khách Hàng.
Khách hàng đồng ý rằng khi cung cấp cho Sang Pharma Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng, Sang Pharma và các đối tác kinh doanh, các nhà tài trợ, nhà cung cấp, cấp phép, và / hoặc các công ty liên quan (các "Công ty") của Sang Pharma được quyền sử dụng các Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích tiếp thị, khảo sát và xúc tiến và có thể gửi bản tin Khách hàng, email hoặc các thông tin khuyến mãi khác.

Các Công ty có thể sử dụng các Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích không độc quyền sau đây:

a. Cung cấp và xử lý dịch vụ đặt hàng trực tuyến;

 

b. Xác nhận danh tính của Khách hàng khi cần thiết;

 

c. Xử lý thanh toán của Khách hàng;

 

d. Sắp xếp giao hàng cho Khách hàng;

 

e. Cung cấp các dịch vụ hậu mãi đối với đơn hàng của Khách hàng;

 

f. Đánh giá việc sử dụng trang web của Khách hàng để cải thiện dịch vụ;

 

g. Phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ;

 

h. Tiến hành khảo sát và phân tích thống kê và dữ liệu;

 

i. Quảng cáo và quảng bá sản phẩm và dịch vụ;

 

j. Sắp xếp và cung cấp thông tin về các hoạt động khuyến mãi, các chiến dịch hoặc sự kiện; và

 

k. Cung cấp các thông tin khuyến mãi bằng thư trực tiếp, điện thoại, fax hoặc email.


Khách hàng có thể chọn không nhận các tài liệu quảng cáo từ Sang Pharma bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hộp thư hay đường dây nóng của Trung Tâm Phản Hồi Khách Hàng đã đề cập trong điều khoản số 21 ở trên.Sang Pharma sẽ xử lý yêu cầu của Khách Hàng trong vòng 07 ngày làm việc.

30.2 Các bên khác có thể truy cập thông tin
Các Công ty được quyền cung cấp các Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng cho các nhà thầu cho các mục đích cung cấp tài liệu quảng bá đến Khách hàng.
Các Công ty có quyền cho phép truy cập các Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng đối với các nhà thầu cung cấp dịch vụ ví dụ như bảo trì hoặc phát triển của hệ thống máy tính và dữ liệu, chỉ đơn thuần nhằm mục đích cung cấp dịch vụ.
Khi Sang Pharma chuyển hoạt động kinh doanh, hoặc có liên quan đến việc sáp nhập hoặc mua lại hoặc bán bất kỳ một phần của kinh doanh của mình, Sang Pharma được quyền chuyển giao Thông Tin Cá Nhân cho bên hoặc các bên liên quan tiếp thu doanh nghiệp.
Sang Pharma được quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân khi cần thiết tuân thủ các luật lệ, quy định, yêu cầu của Chính phủ, chính quyền, tòa án hoặc trình tự Tòa án.
Sang Pharma được quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân khi cần thiết để điều tra bất kỳ vấn đề liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp của trang web, bất kỳ hành vi vi phạm các Thỏa Thuận và Quy Định sử dụng cho trang web, hoặc các tác động hoặc thiệt hại cho người sử dụng hay Khách Hàng liên quan đến việc truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến.
Sang Pharma được quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân để ngăn chặn thiệt hại vật chất, mất mát tài chính, hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp thực sự hoặc bị tình nghi.

30.3 Kiểm tra và chỉnh sửa
Khách hàng có thể yêu cầu xác minh và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình đang được Sang Pharma lưu giữbằng cách truy cập vào mục "Cá nhân", hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi qua mục "Liên hệ" của trang web.

30.4 Cookie
Sang Pharma có thể sử dụng một số tập tin dữ liệu nhỏ được gọi là Cookie để kiểm tra và thu thập thông tin truy cập từ trình duyệt web của Khách hàng, nhờ vào đó trong những lần truy cập sau, Sang Pharma có thể nhận biết Khách hàng ngay lập tức. Cookie có thể thu thập những thông tin như các trang và tần suất Khách hàng truy cập vào trang web. Nếu Khách hàng không muốn cookie của Sang Pharma lưu trữ trong máy tính của mình, xin vui lòng điều chỉnh các thiết lập của trình duyệt web của Khách hàng để từ chối cookie, nhưng như vậy Khách hàng có thể không tận dụng hết các tính năng được cung cấp bởi trang web.

30.5 Thỏa thuận của Khách hàng
Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản trong Thỏa Thuận và Quy Định nêu trên, Khách hàng không cần phải cung cấp cho Sang Pharma những Thông Tin Cá Nhân của mình, hoặc Khách hàng có thể yêu cầu Sang Pharma xóa Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng ra khỏi cơ sở dữ liệu của Sang Pharma. Tuy nhiên trong trường hợp đó, Sang Pharma không thể cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến cho Khách hàng.

30.6 Các điều khoản khác
Thỉnh thoảng, Sang Pharma có thể cập nhật Chính sách Riêng tư. Sau những cập nhật như vậy, Khách hàng tiếp tục sử dụng trang Web hay dịch vụ đặt hàng trực tuyến sẽ mặc nhiên đồng ý với Chính sách Riêng tư sửa đổi. Khách hàng nên truy cập vào trang web thường xuyên để xem phiên bản hiện hành của Chính sách riêng tư.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ


31. Khách hàng đồng ý rằng các Thỏa Thuận và Quy Định này chịu sự điều khiển bởi pháp luật của Chính phủ Việt Nam và dưới thẩm quyền xèt xử duy nhất của Toà án Việt Nam.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC


32. Khi truy cập vào trang web hay sử dụng các dịch vụ đặt hàng trực tuyến, Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản từ chối và Thỏa Thuận và Quy Định trên, và các phiên bản cập nhật được sửa đổiliên quan đến việc sử dụng của Website. Khách hàng tiếp tục sử dụng trang Web hay các dịch vụ trực tuyến đặt hàng sau khi sửa đổi như vậy sẽ tạo thành thỏa thuận của Khách hàng với các Thòa Thuận và Quy Định sửa đổi. Khách hàng nên truy cập vào trang này thường xuyên để xem phiên bản hiện hành của các Thỏa Thuận và Quy Định ràng buộc.
33. Nếu vì lý do nào đó mà tòa án phán quyết một điều khoản hoặc một phần của các Thỏa Thuận và Quy Định không còn hiệu lực, phần còn lại của các Thỏa Thuận và Quy Định này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Các Thỏa Thuận và Quy Định này sẽ luôn tồn tại việc chấm dứt tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ đặt hàng trực tuyến của Khách hàng.